Arkiv

Archive for the ‘Kreditkrisen’ Category

Marc Faber när han är som bäst

Kan varmt rekommendera att se Marc Fabers föredrag vid Mises Institutets konferens nyligen.

Annonser

Är fallande globala valutareserver ännu värre än fall i penningmängd?

I ett inlägg häromdagen uppmärksammade vi det historiska raset för den amerikanska penningmängden under det första kvartalet i år, vilket bl a tolkas som att Obama kommer att vrida på stimulanskranen och presentera ett stimulanspaket som vida överstiger de 200 miljarder dollar som redan har presenterats i ett panikartat försök att undvika en sk ‘double-dip’ recession.

ZeroHedge har hittat ett intressant inspel från Albert Edwards (Societe General), som observerar kollapsen i globala valutareserver, vilka fullkomligt exploderade fram till 2007 och ”gav bränsle till både global BNP tillväxt och kreditbubblan”, vilket är indikativt för globala obalanser, är också ett väldigt användbart mått på total likviditet, som nu rasar.

Detta bara förstärker det deflationstryck som raset för penningmängden ger upphov till, och tvingar Fed in i ett hörn där det inte finns någon utväg, förutom att aktivera ytterligare ett gigantiskt program för sk kvantitativa lättnader.

”M3 är bara början. För en verklig bild över den globala likviditeten måste man titta på globala obalanser. Och det är ingen vacker bild. Ett annat viktigt mått på likviditet som vi tittar på noga faller också snabbt, nämligen tillväxten för globala valutareserver (se diagram nedan). Traditionellt finns det en stor korrelation mellan utvecklingen för aktier på  tillväxtmarknader och råvarupriser. Nedgången kanske hjälper till att förklara den senaste tidens svaga utveckling för dessa tillgångsklasser och har bredare konsekvenser”, säger Albert Edwards.

Läs hela inlägget med Albert Edwards