Arkiv

Posts Tagged ‘Jim Rickards’

Jim Rickards upprepar att nytryckta SDRs kommer att bli lösningen vid nästa jättekris

Jim Rickards upprepar i en färsk intervju med King World News det han sa i samband med GATAs konferens i förra månaden, nämligen att IMF kommer att komma till undsättning med nytryckta SDRs (skapade ur tomma intet) vid nästa jättekris.

Notera att Rickards menar att introduktionen av guld i det monetära systemet kommer att komma tidigare än folk anar.

Här är ett utdrag från KWN:

With the G20 coming up, Eric, I think they are going to dust off the SDR solution. The next time there is a major global financial crisis the Fed is not going to be able to bail out the world because they are out of bullets, but the IMF and the G20 will be able to print these SDR’s.

At that point the game really is over. It will be very transparent that we’re just replacing one kind of paper money with another kind of paper money and that is going to accelerate the rush to gold.

As soon as people do the math, this is where you start to see these $5,000, $6,000, $7,000 an ounce price targets for gold. That’s coming sooner than people expect. Some time in the next couple of years we will see that radical transformation of the international monetary system into gold.

Annonser
Kategorier:Guld Taggar:, ,

Jim Rickards syn på Pan Asia Gold Exchange (PAGE)

Den senaste tiden har det varit en hel del uppmärksamhet kring Pan Asia Gold Exchange (PAGE), som väntas starta igång inom en inte alltför avlägsen framtid (vad jag vet finns inget exakt datum ännu). Noterar att ‘Turd Ferguson‘ även har ett inlägg som tar upp PAGE.

Ned Naylor-Leyland hade en mycket intressant presentation av PAGE i samband med GATAs konferens i London och de som sett hans intervju med James Turk har säkert fått en mycket bra uppfattning om vad lanseringen av denna handelsplats kan innebära för guldpriset. Enligt Ned kommer PAGE även att erbjuda handel i silver även om det sannolikt ligger en bit fram i tiden.

Jag passade på hugga tag i Jim Rickards i samband med GATA konferensen för att fråga honom om vad han själv tror om PAGEs möjligheter att bidra till ‘price discovery’ för guld. 

Jims syn var att Kina just nu sätter upp den infrastruktur som krävs för att erbjuda handel med guld så att det finns på plats när guld kommer få en mer betydelsefull roll. Han hade själv inga som helst förväntningar om att PAGE skulle leda till ‘price discovery’, åtminstone inte på kort sikt.

Att Jim säger detta innebär givetvis inte att det kommer att bli så, men det sätt som Jim beskrev det för mig var tämligen övertygande och vi har ju sett prov på hans analytiska förmåga tidigare.

Om det är sant som en del säger att Kina är fortsatt intresserade att ackumulera guld billigt på den öppna marknaden (förutom det man redan suger upp från inhemska producenter) så borde det inte ligga i landets intresse att få till ‘price discovery’, åtminstone inte på kort sikt. Detta resonemang verkar dessutom rimma med Jims syn. 

Skall bli intressant att se vad som händer när handelsplatsen öppnar.

Kategorier:Guld Taggar:, ,

Insikter från GATAs Gold Rush 2011 i London

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så passade jag på att besöka GATAs guldkonferens Gold Rush 2011 i London i helgen. Det är sannerligen inte varje dag man får tillfälle att lyssna till och byta några ord med vad jag skulle vilja påstå är några av de mest insiktsfulla investerarna och marknadsanalytikerna i hela världen.

I princip alla föredrag var oerhört intressanta, men det var givetvis några som stack ut lite extra, däribland det från Jim Sinclair, Jim Rickards och Andrew Maguire.

Andrew berättade bl a att han samlat ihop ett antal förmögna kunder som är oerhört intresserade att bygga på sina kärnpositioner i fysiskt silver och tillsammans med dessa har han sedan mars i år ‘attackerat’ kartellen ”hårt när de allra minst behöver det” ett par gånger per månad.

Andrew känner (precis som kartellen) väl till vid vilka nivåer där stora hungriga fysiska investerare (mestadels från asien) ligger och lurar och han lägger därför in en stor order strax ovanför dessa nivåer (så att de blir fyllda) och när kartellen attackerar silver hårt tar det dem helt på sängen och hinner inte täcka sina korta positioner (som är en del av taktiken och som de räknat med) och tvingas istället ‘jaga’ priset på väg upp tillbaka. Andrew pekade på att de kraftiga rekyler upp som man ofta kan urskilja efter kartellens attacker ofta är ett resultat av att han själv eller andra större fysiska investerare passar på att dra nytta av kartellens attacker.

Andrews kunder tar ALLTID fysisk leverans och eftersom det ofta handlar om ganska stora positioner så menar han att detta resulterar i inte obetydliga problem för kartellen som knappt har något fysiskt silver kvar att leverera. I ett samtal efter presentationen berättade han att han vet att många investerare erbjuds och tar emot kontant betalning (istället för fysisk leverans) med en stor premie, men detta är något som han och hans kunder avstår från. De investerare som går kartellen till mötes och tar emot kontant betalning investerar dock dessa kontanter snabbt i marknaden igen, varför det inte löser kartellens problem på lång sikt.

Vad gäller timing så nämnde Andrew att nästa stora uppgång för silver med största sannolikhet kommer först i september, då det just nu främst är ”juniorer som just lämnat universitetet” som sitter vid skärmarna och inte har mandat att ta några större positioner. Andrew ser inte oväntat MYCKET högre pris för silver mot slutet av året.

Ben Davies är också mycket positiv till silver (och guld). Han tror även att gruvbolagen kommer att börja röra på sig i höst, vilket många tålmodiga gruvinvesterare väntat så långe på. Passade även på att byta några ord med Ben över en lunch och hade en mycket intressant diskussion om blankningen av gruvbolag. Vid bordet satt bl a en gruvdirektör som berättade hur vissa banker olovligen ger blankare tillgång till aktiecertifikat som tillhör långsiktiga storägare så att de sedan kan blanka en viss aktie. Detta skedde i hans bolag han berättade att när en storägare begärde in sina certifikat från banken med omedelbar verkan så fick banken panik. Storägaren fick till slut sina certifikat och om jag förstod det rätt så bidrog detta till att få stopp på aktienedgången. När man får höra berättelser som dessa så förstår man varför man bara kan sitta säkert med den fysiska varan.

Jim Rickards bjöd inte oväntat en mycket intressant föredrag där han bl a redogjorde för de olika tänkbara prisnivåer som guld kan komma att uppvärderas till i samband med nollställningen. Han visade att priset kunde hamna mellan drygt 5000 och tiotals tusen dollar, beroende på om det blir en ‘backning’ med 100% eller 20% och om man beräknar utifrån USAs penningmängd (M3) och guldreserv eller för hela världens guldreserv och penningmängd. Rickards menade dock att när det väl är dags så kommer priset man bestämmer sig för att vara oerhört viktigt. Om det sätts det för lågt, som han menar skedde på 30-talet, så kommer det att skapa problem.

Rickards menade också att när nästa stora likviditetskris inträffar så kommer det inte att bli Fed som kommer att komma till undsättning, då deras trovärdighet numer är helt urholkad, utan vi kommer istället att få se IMF gå in på banan och skjuta till likviditet via sina SDRs, som givetvis kommer att skapas ur tomma intet.

Jim Sinclair upprepade i sitt föredrag sin övertygelse om att vi kommer att få se en ny virtuell och digital världsvaluta som delvis kommer vara ‘backad’ med guld. Rickards nämnde även i sitt tal denna möjlighet (baserad på IMFs SDR), även om han även själv ser andra möjligheter, däribland en guldstandard. Vad gäller timing så tror Jim, som jag nämnt i ett tidigare inlägg, att det jag kallar ‘nollställningen’ troligtvis kommer att ske 2015. För de som är intresserade så nämnde han även att 2850 och 3280 kommer vara viktiga nivåer för guld ur ett tekniskt perspektiv.

För de som ville men inte hade möjlighet att närvara vid konferensen så kommer GATA att ta fram en DVD med alla föredrag från konferensen som troligtvis kommer att vara ute till försäljning om ett par veckor.

Några kloka ord om guld från Jim Rickards

Fann följande ord om guld från Jim Rickards intressanta, framförallt hans svar på Buffets ständigt återkommande argument (propaganda) att guld inte ger någon avkastning. Spot on!

– I’ve spent years, read thousands of pages and met folks on five continents to study gold. Conclusion: Only, like 3 people really ”get it”

– Here’s the deal. Gold is not an investment. It is not a commodity. It is not even a speculation. It is money; that’s all.

– Buffett says gold has no yield. Right, but it’s not supposed to. Only investments have yield. But if you don’t have gold, you have no money

Kategorier:Guld Taggar:, ,

Jim Rickards: Guld är USAs hemliga ekonomiska vapen

Den inom guldkretsar numer välkände Jim Rickards från Omnis hade en presentation i samband med en konferens kallad ”Rethinking the Future International Security Environment” i Washington den 7 december som jag varmt kan rekommendera att ni tittar på under julledigheten. Nedan är en trailer.

Här är en länk till hela föredraget

Enligt Jim var konferenssalen full med omkring 200 personer och publiken bestod av ”VADM’s (vice admirals), RADM’s (rear admirals), Major Generals, Brigadiers, Colonels, Majors, think tanks, Booz Allen and the usual suspects”. Alltså, hela den amerikanska militära- och säkerhetspolitiska eliten.

I sitt föredrag nämner Rickards bland annat att han anser att guld är den amerikanska regeringens hemliga vapen och pekar på att pappersvalutor har devalverats mot guld vid otaliga tillfällen under historiens lopp.

Här är mer om föredraget från GATA.org:

He said he expects the United States to avert the dollar’s collapse by returning it to a gold standard or even to avert the collapse of currencies worldwide by sponsoring a new gold-backed international currency, with gold revalued to perhaps $4,000 per ounce under either scenario. During the question period at the end of his presentation Rickards asserted that the paper gold markets in New York and London have sold claims to far more gold than the sellers possess or likely can obtain and that those markets will crash and resort to cash settlement if enough buyers ever try to take delivery. Of course that has been one of GATA’s main arguments lately.

In regard to devaluation against gold, it may be time again to note the study published in 2006 by the British economist Peter Millar, ”The Relevance and Importance of Gold in the World Monetary System.” Millar argued as Rickards does while predicting gold’s revaluation at a somewhat higher price. Millar’s study can be found at GATA’s Internet site here.

Här är en kommentar från en bloggare:

He has a lot of good information and then surprisingly he shows the video of Nigel Farage a Member of the European Parliament haranguing the leadership of the EU which ends in USSR style music and this is in front of a military audience ie the message being the politicians are really communists and you guys should be aware. He then progresses to gold and which countries own the most. He discusses the 6,000 mt of gold at the Fed in NY which is not the Fed’s gold but belongs to other countries. Remarkably, he then offers to his military audience the idea that in the event of a paper money meltdown or other such event, the military ie his audience could just go in to NY and take the gold to West Point and by adding this to the other 8,000 odd tonnes we are supposed to have in the country, they could then start a new currency with this gold backing it, while at the same time working out some deal with the real owners of the gold. Looks like a plan.

Kategorier:Ädelmetaller, Guld Taggar:,

Jim Rickards: Centralbanker har manipulerat guldmarknaden under minst 60 år

Jim Rickards har nyligen intervjuats av tyska Chaostheorien.de där han ger sin syn på varför centralbankerna talar så tyst om guld. Läsning rekommenderas.

Här är ett utdrag från artikeln:

CTWhat do you think is the Bundesbank exactly doing in the gold market, or what things done by others in the gold market is the Bundesbank facilitating?

JR: I don’t know. I know that is one of the most closely kept secrets of central banks. They like to say that they don’t have gold activities and they like to denegrate the role of gold in international financial transactions. But in fact, they are active. We have seen some evidence recently. It was pointed out in the last annual report of the Bank for International Settlements, the BIS based in Basle, Switzerland. There was a footnote in the financial statements, showing at least several hundred tonnes of gold repurchase agreements, basically gold loans.vi We know that the BIS acts as the agent of its members, which includes Germany and the United States.

So there is central bank gold activitiy going on through the facilities and intermediation of the BIS, there is definately proof of that, but we don’t know exactly which countries are behind it. Whether it’s the United States or Germany, I don’t have any information on that. But they are the two largest holders and there is central bank activity going on through the BIS, so one might assume that the United States and Germany are involved, but I don’t have direct evidence for that, we have just indirect evidence.

CT: As you have mentioned, central banks are secretive in general and why do you think in particular when it comes to gold?

JR: Because when you try to manipulate the market, the more secrecy the better.

CT: Yes, and you think they are manipulating the market?

JR: Yes, I think they have been at least for sixty years. The central banks don’t consider it manipulation, they consider it part of their job or part of policy, but I think from a market perspective you can best understand it as a form of market manipulation.

Kategorier:Guld Taggar:,

Jim Rickards: Schweizisk bankkund nekades ta ut sitt guld på ett ton

Jim Rickards nämner i en färsk intervju med KWN att han fått information om en kund till en Schweizisk bank som nekades när han begärde att få ta ut guld på ett ton som han ägde fullt ut. Det var först efter att kunden involverade sin advokat och hotade med att gå ut till media som han till slut fick sitt guld – efter drygt 30 dagars väntan. Förutsatt att denna information är sann, vilket jag inte ser någon anledning till att den inte skulle vara, så tyder det stora dröjsmålet med själva leveransen på att banken inte hade detta guld i sin äga utan var tvungen att införskaffa detta.

Detta är en stor varningsklocka för vad som komma skall. Kan ni föreställa er vad som kommer att hända när det till slut uppdagas att banker och fysiska EFTer inte har det guld som de påstår att de har! Kom ihåg hur t ex personer som påstod att silver marknaden var manipulerad eller att Bernie Madoff bedrev ett pyramidspel blev förlöjligade och utskrattade för att sedan få rätt. Precis samma sak kommer att hända även i detta fallet.

Här är ett utdrag från intervjun:

I obviously can’t mention the names of the individuals or the banks involved, nor is there any need to. But just the bare bones which was reported to me was that an individual had a ton of gold, it’s about $40 million, so a $40 million position of physical and simply wanted the gold. Now this was not paper gold, it was not unallocated gold, it was not a gold future or a gold forward, gold option or Comex gold. This was just good old fashioned gold where he owned it outright, it was in effect a warehouse receipt is what they give you.

Kategorier:Ädelmetaller, Guld Taggar:, ,